Earth Positive, bezuhlíková trička


Earth Positive TM


co-znamena-klimaticky-neutralni

 

Co znamená klimaticky neutrální?

Chcete tričko, u kterého si můžete být jistí, že je eticky a ekologicky v pořádku? Potom je nutné podívat se na celý proces výroby. Od pěstování bavlny, přes zpracování vláken a výrobu konkrétního modelu až do okamžiku, kdy se tričko objevilo na pultě vašeho obchodu.

V běžné produkci je například normální, že na výrobu 1kg bavlny (ekvivalent 1 trička a 1 kalhot) se spotřebuje až 20.000 litrů vody! Ta se navíc často přivádí z velkých vzdáleností, což způsobuje další spotřebu energie. Při kultivaci rozsáhlých ploch bavlníkových plantáží se používají chemická hnojiva, pesticidy a insekticidy, což jsou často jedovaté látky, jejichž proniknutí do půdy má mnoho negativních vedlejších účinků (devastace ekosystémů, vymírání druhů, snižování biodiverzity, kontaminace spodních vod atd.) Bavlna se potom zpracovává za využití energie vyrobené z fosilních paliv a ke zpracování se zbytečně dopravuje na velké vzdálenosti. V necertifikovaných provozech často panují neetické pracovní podmínky, jejichž důsledkem jsou neblahé sociální vlivy. Strašák dětské práce či nedostatečného ohodnocení za celodenní dřinu je v zemích, které jsou klasickými producenty bavlny, stále ještě velkým problémem.

Trička a mikiny EarthPositive™ se vyrábí ze 100% organické bavlny, vypěstované v Indii za podmínek kontrolovaného ekologického zemědělství. Lokalita, ze které bavlna pro výrobu triček EarthPositive™ pochází, nebyla zvolena náhodou - je to oblast, která získává 95% vody z monzunových dešťů, takže nevzniká nutnost budovat rozsáhlé zavlažovací systémy, které jinde často připravují obyvatele a životní prostředí o drahocenné vodní zdroje. Ekologické zemědělství bojuje proti škůdcům přirozenými způsoby a používá zásadně přírodní hnojiva. Takto vypěstovaná organická bavlna se potom zpracovává lokálně - nepřeváží se zbytečně na velké vzdálenosti. Továrna využívá zásadně energii vyrobenou z větrných elektráren a proces barvení zase spoléhá na solární energii. Hotový textil se do Evropy nedováží letecky, nýbrž po moři, což znamená další snížení emisí skleníkových plynů. V současné době se tak při výrobě kolekce EarthPositive™ podařilo snížit emise skleníkových plynů o celých 89%!

Během celého výrobního procesu se přísně dodržují etické pracovní podmínky. Kromě prověrek FLO (Fairtrade Labeling Organisations International) a GOTS (Global Organic Textile Standard) proběhl také nezávislý hloubkový audit nadace Fair Wear, ověřující funkčnost principů spravedlivého a etického podnikání. Nadace Fair Wear kontroluje, zda se se všemi zaměstnanci a dodavateli zachází humánně a civilizovaně, a prostřednictvím dlouhodobé spolupráce se zasazuje o to, aby se tyto základní standardy neustále zvyšovaly a rozvíjely. Značka EarthPositive™ je součástí této iniciativy.