Earth Positive, bezuhlíková trička


Earth Positive TM


co-je-to-klimaticka-zmena

 

Co je to klimatická změna?

Tvář moderního světa se vlivem globální industriální civilizace nenávratně mění čím dál rychlejším tempem. Změny se dnes již netýkají jen životního prostředí, ale také klimatu. Mnohé ekosystémy vymírají a klimatický systém představuje 'poslední hranici', jejíž překročení znamená nenávratné poškození přirozené rovnováhy na Zemi.

Cílem kolekce EarthPositive™ je nacházet a uplatňovat v oblasti reklamního textilu řešení, která nevedou k prohlubování klimatické krize. Oděvní průmysl dlouhodobě patří k největším světovým znečišťovatelům životního prostředí a negativní důsledky zanechává tradičně i v sociální oblasti.


Kolekce EarthPositive™ naopak dokazuje, že výrobu a zpracování bavlny je možné realizovat i bez škodlivého vlivu na půdu, vodní zdroje a obyvatele Země - ať už se jedná o lidi, zvířata, či rostliny - a také bez škodlivého vlivu na zemské klima.